Hovedseksjon

Gratis deltidsplass 1.–3. trinn

AKS logo grønn

Rammer for gratis deltidsplass i AKS

  • 12 timer fordeles jevnt daglig etter skoletid, dette gir gode forutsetninger for planlegging og økt kvalitet i tilbudet
  • 2 dager per uke i skolens ferier (høst og vinterferien, jule- og påskeferien og i hver av ukene i sommerferien utenom juli når AKS er stengt)
  • på skolens planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret er deltakelsen ½ dag (AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året)

Hvis dere ønsker at barnet skal delta på hele bredden av det læringsstøttende aktivitetstilbudet, kan dere søke om heltidsplass til redusert pris.

Heltidsplass til redusert pris
Prisen for en heltidsplass avhenger av foresattes inntekt, og vil koste inntil 1069 kroner per måned. Med heltidsplass kan barnet være på AKS både før og etter skoletid, og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Skjermbilde 2022-04-20 kl. 11.23.49.png