Hovedseksjon

Kjøp av utvidet tid

AKS logo grønn

Denne informasjonen gjelder foresatte som har barn i aktivitetsskolen eller som vurderer å søke om plass i aktivitetsskolen. Søknadsfrist for deltidsplass er 30. november og 30. juni.

Nye kommunale forskrifter har ført til noen endringer vedrørende aktivitetsskolene i Oslo.

De største endringene er:

  • Alle som søker deltidsplass, får dette innvilget, med virkning fra 1. januar og 1. august
  • Søknadsfrist for dette er henholdsvis 30. november og 30. juni.
  • Kjøp av utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager
  • I praksis betyr det at foresatte kan velge å søke om deltidsplass, med fulltidsplass i skolens ferier og planleggingsdager
  • Kjelsås, Maridalen, Disen og Grefsen skole har lik praksis når det gjelder pris og ordning for dette tilbudet

 

Hva betyr det for foresatte?

Det betyr at Kjelsås skole tilbyr tre alternativer på aktivitetsskolen:

Søknadsfrist for alternativ 2 og 3 er 30. november og 30. juni. Opptak til fulltidsplass er hele året.

  1. Fulltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside, følg fanen Aktivitetsskolen Oslo)
  2. Deltidsplass (søkes om via Oslo kommunes hjemmeside, følg fanen Aktivitetsskolen Oslo)
  3. Deltidsplass, med utvidet tid i ferier (Søkes om på eget skjema på denne nettsiden.) Denne sendes på e-post til aktivtetsskoleleder Sara Mathisen eller leveres på skolens kontor innen fristen.

 

NB. Foresatte som allerede har søkt om deltidsplass og fått innvilget dette, trenger ikke søke på nytt.