Hovedseksjon

Fritidsklubben 5.-7. trinn

Kontaktinformasjon:
Baseleder:
Marcus Langørgen
Avdelingstelefon:
Kommer

August 2023 åpner vi fritidsklubb på Kjelsås skole. Den vil være i regi av Kjelsås aktivitetsskole. Mer informasjon kommer på hjemmesiden om litt. Ta kontakt med Marcus for eventuelle spørsmål. 

Ansatte

Kontaktinformasjon
Baseleder: Marcus Langørgen
Avdelingstelefon: