Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

1.–4. trinn

Leksehjelp er en del av aktivitetstilbudet på Aktivitetsskolen på lik linje med andre tilbud. 

5.–7. trinn

Det blir tilbud om leksehjelp på rom 1 på 5. trinn til følgende tider:
Onsdag kl. 13.30–15.00
Torsdag kl. 08.30–09.30

Tilbudet gjelder fra uke 41.