Leksehjelp

Elev jobber med skolearbeid

1.–4. trinn

Leksehjelp er en del av aktivitetstilbudet på Aktivitetsskolen på lik linje med andre tilbud. 

5.–7. trinn

Det blir tilbud om leksehjelp fra uke 37.

Grunnet korona, skal kun elever på samme trinn være sammen.

  • 5. trinn: torsdager kl. 08.30-09.30 i 5. trinnsbasen
  • 6. trinn: onsdager kl. 13.45-15.15 i 6. trinnsbasen
  • 7. trinn: det er foreløpig ikke tilbud om leksehjelp

Koronatiltak

  • Elevene må "skrive seg inn", slik at vi har oversikt over hvem som er der.
  • Elever fra samme klasse kan sitte sammen.
  • Ha minst to meter avstand til elever fra andre klasser.