Miljøteam

Miljøteamet på Kjelsås skole består av Anne, Christoffer, Kahina, Majken og Vilde. Miljøteamet er en synlig aktør i skolen som arbeider for et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Miljøteamet bistår lærerne i arbeidet med både enkeltelever, grupper og hele klasser. Målet er å se alle elever og skape en inkluderende skole hvor de skal kjenne at «her hører vi til».

Planer

Trivselsleder

Meiljøteamet og trivselslederne samarbeider om trivselsledernes bidrag på skolen. 
Lenke til trivselsleder.no.

Trivselsleder