Kjelsås skoles sangkor

Kjelsås skoles sangkor er et tilbud for elevene ved Kjelsås skole, og koret har omtrent 150 medlemmer. Det er øving én gang i uken, for de fleste i AKS-tiden. Koret har flere konserter og forestillinger i året. 

For mer informasjon og påmelding se korets egne nettsider.