Skolestartere høsten 2018

Glade skoleelever, illustrasjon

Vi ser frem til å ta imot spente skolestartere med foresatte i august, men før det vil vi informere om følgende:
Besøksdag

Besøksdagen er mandag 23. april.
Programmet for dagen er:

  • Skoleaktivitet hos første klasse (her blir barna delt i grupper)  40–50 min.
  • Besøk hos Aktivitetsskolen (spising av niste og informasjon)    30–40 min.
  • Fortellerstund på fortellerrommet på skolens bibliotek med bibliotekar Tone

Tilbudet er for barn som skal begynne ved Kjelsås skole, og påmelding skjer gjennom barnehagene.

Førskoledag

Førskoledagen er 7. juni. Informasjonsskriv om denne dagen vil dere motta i uke 21. Dere vil blant annet få informasjon om klassesammensetning og hvem som blir kontaktlærer.
Lenke til invitasjon (PDF, 3 MB).

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen (AKS) åpner 1. august (stengt i juli). AKS holder åpent hele dager (kl. 07.30–16.45) frem til skolen starter 20. august 2018.

Ønsker dere at deres barn skal gå på Aktivitetsskolen, må dere søke plass ved å benytte Oslo kommunes digitale skjema. Vi oppfordrer dere til å søke så snart som mulig. 

Svar på søknad om plass på Aktivitetsskolen vil tidligst bli sendt ut i slutten av mai / begynnelsen av juni. Alle som får skoleplass på Kjelsås skole, får plass på Aktivitetsskolen Kjelsås.