1.–2. trinn foreldremøte

On. 26.2.

18:0020:00

Innledning ved mobbeombudet Kjerstin Owren, og klassevise møter i etterkant.