Asfaltering av gangfelt ved Kjelsåsalléen holdeplass

Sporveien

Informasjon fra Sporveien:

Som kjent ble Grefsenveien mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass åpnet for trafikk i begge retninger 9. desember i fjor. Endelig ferdigstilling av trikkeinfrastrukturen på strekningen var 20. desember og etter dette har det vært juleferie og ingen anleggsdrift.

Vi er nå inne i en vintersesong, og opprinnelig plan var at oppmerkingen av gangfeltene på nevnte strekning måtte ferdigstilles til våren. I og med at været er såpass mildt, arbeider vi for å fremskynde dette.

Gangfeltene ved Kjelsåsalléen holdeplass i Midtoddveien ved Coop Prix-krysset blir til info merket opp snarest mulig. Så sant været holder seg, håper vi også å kunne merke opp gangfeltene lenger sør i Grefsenveien tidligere enn planlagt.

Det som gjenstår av andre arbeider i 2020 er å skifte kontaktledningen til trikkens kjørestrøm i sin helhet. Det skal muligens skiftes ut enkelte kontaktledningsmaster som holder strømledningene til trikken på plass. Montering av strømledninger til trikken skjer på hele strekningen, fra Platåveien til Kjelsåsalléen holdeplass og arbeidene er påbegynt.