Camp Hudøy

Camp Hudøy

Camp Hudøy er for elever på 2.–7. trinn i Osloskolen (det trinnet elevene går på nå).
Søknadsfristen er 1. mars. Svar på søknaden kommer i uke 13.

Lenke til brosjyren (PDF, 8,6 MB).
Lenke til Camp Hudøy.