Innskriving av elever til 1. trinn skoleåret 2019–2020

Glade skoleelever, illustrasjon

Foresatte med barn som skal starte på skolen høsten 2019, og som bor i Kjelsås skole sitt inntaksområde per 1. november 2018, bes med dette om å foreta innskriving av barnet som skoleelev.

Brev til foresatte er sendt i posten, men kan også lastes ned her:

Spørsmål knyttet til innskriving av elever kan sendes til avdelingsleder Anne Kari Vik.