Kodekurs for alle elever på 4. trinn

Jente som koder

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset holdes på skolen kl. 15.00–16.30. Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Les mer om kursdatoer og påmelding