Luseaksjon

Hodelus

Vi følger anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om at alle landets skoler og barnehager skal delta på nasjonale kampanjer mot hodelus. Vi oppfordrer derfor til lusesjekk i uke 35.

Lenke til Folkehelseinstituttets brev til foresatte.

 Lenke til informasjon om hodelus.

Illustrasjonsfoto: Wikipedia