Til foresatte ved Kjelsås skole

Illustrasjon

Tirsdag 03.04. kl. 21.00

Tre annerledesuker er over, og nå er det påskeferie. Vi vet ingenting om hva som skjer når påsken er over, unntatt at det blir skole på en eller annen måte. Vi gleder oss selvsagt til å se dere alle sammen, både foresatte og elever.

Nå er det først ferie! Tone på biblioteket fant en mystisk fortelling om noe som har skjedd på loftet på Kjelsås skole. Vi håper at hele familien kan hjelpe oss med løsning på denne gåten! Når vi er i gang igjen på skolen kan elevene legge svar i en kasse på biblioteket.

På loftet – påskekrim på Kjelsås skole

"Det spøker på loftet på skolen." Evert står i skolegården sammen med noen andre fra klassen sin og ser opp mot toppen av skolebygningen. "Vet du hva, det tror ikke jeg på", svarer Jorunn og skuler skeptisk i samme retning. "Jo, det gjør det", fortsetter Evert, "for onkelen min som gikk på denne skolen før, han har fortalt at det skal være gjemt et slags skattekart på loftet. Og at mange har prøvd å finne det, men ingen har funnet noe. Men de har heller ikke kommet tilbake fra loftet, så de går igjen som spøkelser." Evert står på sitt, veiver veldig med armene og prøver å overbevise de andre så godt det lar seg gjøre. Han begynner på en lengre forklaring, men da ringer det inn. Alle skynder seg inn til timen. 

Om noen hadde snudd seg og sett opp mot den eldste delen av skolen, hvor loftet også lå, ville de kanskje sett en mørk skygge mot vinduene i trappeoppgangen, men de fleste var opptatt med å komme seg inn til timen og ingen la merke til den mystiske skikkelsen.  

"I dag skal vi fortsette der vi slapp i går." Læreren er i gang med timen nesten før elevene har satt seg på plassene sine. "Men for å fortsette trenger vi å hente noen kostymer på loftet", fortsetter læreren. Klassen skal øve på skuespill som de skal vise for foreldrene på sommeravslutningen, og nå var de kommet så langt at det var på tide å øve med litt kostymer. "Er det noen av dere elever som kunne tenke seg å stikke opp på loftet for å hente kostymene?" Læreren ser spørrende på klassen sin.  

Evert og Jorunn melder seg selvfølgelig med en gang. Evert vil bevise at det er noe skummelt med loftet, og Jorunn vil bevise at det er et helt normalt loft. Bella og Jos blir også med. "Dere kan bruke god tid på å hente kostymene", sier læreren. "Loftet er nemlig stort, og det vil ta litt tid å finne fram alt dere trenger."

Evert, Jorunn, Bella og Jos skynder seg for å finne fram til kostymene, slik at de kan få litt tid til overs til å lete etter andre ting også. "Men hva er det egentlig vi leter etter?", sier Jos. "Et brev", sier Evert. "Onkelen min sier at det skal være et brev her og at i det brevet står det hvor juvelene som ble gjemt i Maridalen for mange, mange år, siden skal være begravd." "Oj, jøss, rett og slett et skattekart", fnyser Jorunn, som fremdeles syns at Evert er barnslig og innbilsk. "Det skal være gjemt bak en slags hemmelig dør", fortsetter Evert, som om han ikke har hørt hvor skeptisk Jorunn er. Men Bella og Jos tror på han. De har lest mange bøker om skatten som ble gjemt i Maridalen for mange år siden, og syns det er skikkelig spennende å skulle finne bevis.  

 
Men det er ikke lett å orientere seg på loftet. Det er mørkt og rotete. Ungene banker forsiktig i veggen, krabber langs gulvet for å finne åpninger nede ved listene. De trykker på kvister i veggen og skrur på brytere, men svært lite skjer. Nå har de blitt ganske skitne, og litt lei. De er langt inne på loftet, nesten så langt inn som man kan komme. Og der er det en bokhylle. En stor hylle som dekker nesten hele den lave veggen. Noe mange vet, er at sånne bokhyller ofte er til for å skjule hemmelige dører. De fire elevene studerer bokhylla nøye. Og rett før de skal til å gi opp roper Jos: "Oj! Sjekk ut denne boka!"  

De tre andre går bort til han. Og ganske riktig, der i hylla står det en bok som ikke er en bok. Den nederste delen av boka sitter liksom fast i treverket, slik at man ikke kan ta den ut av hylla, men bare vippe den bakover. Bella tar tak i boka og drar den mot seg. Det begynner å knirke og støvet virvler enda mer enn før, og samtidig kommer det en isende kald vind. Lyset forandrer seg, og barna blir så spente at de glemmer å tenke tanken om at det kan være fare på ferde. Bokhylla har åpnet seg, og et nytt rom viser seg. Inne i rommet står det en åpen kiste. Den er så gammel at den har skiftet farge fra brun til grønn. Elevene går forsiktig bort til kisten, og oppi kisten ser de at det ligger det et ark! Bella tar det opp og leser høyt «Dette brevet ble skrevet 31. april i gamle dager, og det du ser her er et skattekart som viser deg veien til den nedgravde skatten i Maridalen.»  

Evert er fra seg av glede! De hadde funnet det de lette etter, og han kunne nå bevise at historien han alltid hadde trodd på var sann! Det fantes en skatt, og det fantes en beskrivelse av hvor skatten var. Bella skulle til å fortsette å lese, og siden alle er ganske opprømte er det ingen som legger merke til at det kommer nye lyder fra loftet. Det knirker, lyset forandres igjen, og plutselig er det en skygge over de fire elevene!  

"Det der tar jeg", hører de skyggen si, mens arket blir nappet ut av hendene til Bella. "Jeg begynte å jobbe på denne skolen nettopp på grunn av ryktene om skatten. Nå er den min, takk for at dere fant kartet." Skyggen beveger seg fort ut. Jorunn roper etter skyggen: "Nei, du tar feil, det der er ikke et ekte kart!" Det neste elevene får med seg er at bokhylla er i ferd med å lukke seg og stenge dem inne. "Vi er stengt inne, og vi mista kartet", sukker Jos. "Vi er kanskje stengt inne. Men kartet var ikke ekte", svarer Jorunn bestemt.   

Hvorfor kunne Jorunn si at kartet ikke var ekte?  Og hvem var den mystiske skikkelsen som snek seg inn på loftet og tok det?  

 

Tirsdag 24.03. kl. 19.30

De nasjonale tiltakene mot spredningen av koronaviruset vil fortsette fremover. Det betyr at skolen holder stengt til over påske. Reglene for pass av barn på skolen er uendret. Reglene ser dere under, publisert i en nyhet søndag 15.03.

 

Fredag 19.03. kl. 11.30

Med utgangspunkt i paragraf 13 i vedtektene for AKS, ble faktura for april stoppet fredag 13.03. Dette er nå i tråd men hva regjeringen og kommunen gikk ut med tirsdag 17.03; foresatte skal slippe å betale for opphold så lenge AKS er lukket.

Foresatte bes om å betale faktura for mars. Eventuell kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid.

 

Torsdag 18.03. kl. 12.30

Det er en krevende tid for oss alle - med usikkerhet, bekymringer og uforutsigbarhet på mange av livets områder.

Vi har ulike hjemmesituasjoner - og livssituasjoner- og det gjør at vi må ta høyde for at vi blir berørt ulikt.

DET forstår vi som nå tilrettelegger for hjemmeundervisning.

På alle trinn jobbes det nå med oppgaver som elevene skal gjøre. Det vil bli lagt ut oppgaver til elevene som de kan arbeide med hjemme.  Det vil også bli lagt ut ekstra oppgaver til elever som har lyst til å gjøre disse.

Dere har ulike muligheter til å bidra - det forstår vi.  Noen har flere barn hjemme, i tillegg til hjemmekontor og andre livssituasjoner som kan gjøre det ekstra krevende å følge opp, sånn vil det være.

Vi er alle oppfordret til en dugnadsinnsats, -og alle vil gjøre så godt vi kan innenfor de ulike rammene vi har.

Lærerne har hjemmekontor - og vil være tilgjengelig på epost eller telefon i skoletiden. 

På skolen har vi en liten gruppe elever med foresatte som har særskilte samfunnskritiske oppgaver, og disse barna vil arbeide med samme opplegg som hjemmeundervisningen.

Vi ber dere om å følger med på hjemmesiden som etaten oppdaterer.

Ta godt vare på hverandre, og lag en god dag for deg og selv og andre.
Med vennlig hilsen
skolens ledelse

 

Mandag 16.03. kl. 10.50

Foreldreundersøkelsen

Grunnet korona-krisen og den spesielle situasjonen Osloskolen nå befinner seg i, er det besluttet at foreldreundersøkelsen utsettes på ubestemt tid.

 

Søndag 15.03. kl. 16.30 

Helsedirektoratet kunngjorde 12. mars at 15 funksjoner er kritiske for samfunnet under Corona-pandemien og at barneskolene skal ha et tilbud til elever hvor begge foreldre er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletiden. Det er ikke nok at man jobber i virksomheter som faller inn under disse 15 områdene, men de arbeidsoppgaver foresatte utfører i skoletiden skal være nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. 

Dette er vilkåret for å få tilbud om å være på skolen:

  • Begge foresatte må samtidig være pålagt, av arbeidsgiver innen de 15 samfunnskritiske funksjonene, å møte på jobb i skoletiden. 

NB! Dersom noen i husstanden er pålagt hjemmekarantene, kan ikke eleven være på skolen.

Skolen kan kreve dokumentasjon fra arbeidsgiver. 

 

Fredag 13.03. kl. 17.30                                                                                   

Helsedirektoratet bestemte i går at foresatte skal holde elever hjemme, og at skolen stenges. De eneste elevene som fortsatt har tilbud om å møte på skolen er elever på barneskolen (under 12 år) som har foresatte som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilbudet gjelder altså bare barn av foresatte i samfunnskritiske roller, som ikke har andre muligheter for barnepass. Disse barna kan gå på skolen. Vi har tillit til at foresatte som hevder de har samfunnskritiske roller, har det.

Skolen har imidlertid også et ansvar, sammen med bydel, når det er tvil om hvordan barn med særlige omsorgsbehov blir ivaretatt når skolen er stengt. Her må skolen og  foresatte være i dialog. Inntil det er avklart at barnet har et tilbud på dagtid, må skolen gi et tilbud til eleven.

NB! Barn som er syke, forkjølet eller liknende skal ikke under noen omstendighet på skolen.

Åpningstiden til skolen for elever som må være her, er kl. 07.30-17.00, slik at foresatte med samfunnskritiske roller har reell mulighet til å arbeide. 

Skolen oppfordrer foresatte til å tenke alternative ordninger.

Foresatte må melde fra om hvilke barn som møter på skolen, slik at vi har oversikt over oppmøte hver dag og kan tilpasse bemanningen til behovet. 

Skolen har videre fått retningslinjer på at:

Det er viktig at det ikke er flere ansatte på jobb enn det er bemanningsmessig behov for. Dette av smittehensyn: Så mange ansatte som mulig skal være hjemme!

Alle som ikke MÅ være på skolen, skal være hjemme.

Hjemmeundervisning:

Alle team (trinn) på skolen jobber med å legge ut arbeidsoppgaver for elevene hjemme.

Vi opplever dessverre en del problemer med de nettbaserte læringsressurser. Dette fordi dette i Norge og utlandet er under stort press. Leverandørene jobber på spreng for å møte all trafikken til disse sidene.

Vi gjør dere oppmerksomme på at foresatte og elever kan komme til skolen å hente læringsbrett (1.-4. trinn) og/eller annet skolemateriell.

Hvis du ikke har mottatt undervisningsopplegg innen mandag formiddag, så ta kontakt med kontaktlærer, evt. spesialpedagog.

Føring av fravær

Stengingen av skolene er en unntakstilstand. Det vil komme nasjonale føringer på fraværsføring, trolig neste uke. Frem til da skal det ikke føres fravær, verken i grunnskolen eller videregående skole. 

Vi oppfordrer alle til å vise romslighet og ta godt vare på hverandre i disse dager.

All oppdatert informasjon vil bli lagt ut på skolens hjemmeside.

 

 

Fredag 13.03. kl. 10.45

Grunnet stor pågang med påfølgende forsinkelser fungerer Skolemelding dessverre ikke som en god kommunikasjonskanal for tiden. Meldingene kommer frem flere timer etter at de blir sendt, og foresatte opplever at meldingene er utdaterte i det de når frem.

Dersom dere ønsker kontakt med skolen, kan det gjøres på kjelsas@ude.oslo.kommune.no eller tlf. 23 39 21 00. Lærerne er tilgjengelige på e-post.

Etterhvert som skolen får oppdatert informasjon, vil det publiseres på hjemmesiden.