Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen

Verdensdagen for psykisk helse har i mange år vært markert på ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet. Nå følger barneskolene etter, og Kjelsås skole markerte dagen for første gang. Helsesøstrene Marit og Julie understreker at man må ha en forståelse for at alle har både en fysisk helse og en psykisk helse. Verdensdagen er derfor viktig for mer åpenhet rundt psykisk helse – også for barn.

På Kjelsås startet markeringen av dagen ute med en tale fra rektor. Hun snakket om at vi alle må være rause, være sammen og gjerne gi hverandre en klem. Deretter danset samtlige elever BlimE-dansen. Dette ble ledet av 7. trinnselever som ikke er på leirskole denne uken. 

"Vær raus" var årets tema for verdensdagen, og elevene på 3. og 4. trinn hadde på forhånd laget plakater der de bekrev hva raushet er. 

På biblioteket var det lagt frem lapper der elevene kunne beskrive raushet eller hva som gir dem glede. De kunne også få hjerteformete stressballer og reflekser som de kunne dele med andre. Bibliotekar Tone hadde laget en utstilling med bøker relatert til temaet, og elevene kunne gjerne låne bøkene.

Både lærere og elever hade fokus på verdensdagen og raushet gjennom skoledagen.

Lenke til Verdensdagen for psykisk helse.