Hovedseksjon

AKS i skoleferier

AKS-figurer-gul

Hva er ferieklubber?

Ferieklubbene på Kjelsås aktivitetsskole er et tilbud for alle barn på aktivitetsskolens 1.–4. trinn i skolens ferier. Ferieklubbene på Kjelsås aktivitetsskole planlegges ut fra målområdene i rammeplanen for aktivitetsskolen. Vi benytter oss av skolens nærområde, byens kulturelle tilbud og aktiviteter på skolens område.

Påmelding ved ferie/fridager

For å kunne benytte seg av AKS i skolens ferier og andre fridager, sender vi ut påmeldingsskjema via portalen/Skolemelding som må besvares innen en gitt frist, uavhengig om barnet skal komme eller ikke. Påmeldingen er bindende siden vi bemanner etter antall påmeldte barn. 

Kjernetid

Kjernetiden er kl. 09.00–15.00 for samtlige barn. Kjernetiden er det tidsrommet elevene skal være på AKS, grunnet felles aktiviteter som kan være utenfor skolens område.

Halvdagsplass

De barna som har halvdagsplass på Kjelsås aktivitetsskole, kan benytte seg av de to første dagene av uken (mandag og tirsdag) i ferieklubbene. Det er ikke mulig å kjøpe eller overføre ekstra dager i ferieklubbene.

Unntak fra ferieklubber

AKS er stengt på helligdager (røde dager i kalenderen), samt jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen har også stengt hele juli måned, som er en betalingsfri måned.