AKS i skoleferier

Ferieklubbene på Kjelsås aktivitetsskole planlegges ut ifra målområdene fra rammeplanen for aktivitetsskolen.

Vi benytter oss av skolens nærområde, byens kulturelle tilbud og aktiviteter på skolens område.

Siste dag før hver ferie er det ønskelig at garderobeplassene tømmes og at det tas en titt innom kurvene med gjenglemt tøy.

Påmelding ved ferie/fridager

For å kunne benytte seg av AKS i skolens ferier og andre fridager sender vi ut påmeldingsskjema via portalen som må besvares til Aktivitetsskolen innen en gitt frist uavhengig om barnet skal komme eller ikke. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Det er derfor viktig at barnet møter opp de dagene det er påmeldt.

Kjernetid

I feriene våre har vi en kjernetid mellom kl. 09.00 og kl. 15.00. Dette vil si at barnet må komme før kl. 09.00, og man kan ikke regne med å hente barnet før kl. 15.00. Aktiviteter og turer planlegges ut ifra at tidspunktet for kjernetiden gjelder.

Halvdagsplass

De barna som har halvdagsplass på Kjelsås aktivitetsskole, kan benytte seg to hele dager pr. uke i ferieklubbene. Det er ikke mulig å kjøpe eller overføre ekstra dager i ferieklubbene.

Helligdager og juli

AKS er stengt på helligdager (røde dager i kalenderen), samt jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen har også stengt hele juli måned som er en betalingsfri måned.