AKS i skoleferier

AKS-figurer-gul

Hva er ferieklubber?

Ferieklubbene på Kjelsås aktivitetsskole er et tilbud for alle barn på aktivitetsskolen 1.-4.trinn i skolens ferier. Ferieklubbene på Kjelsås aktivitetsskole planlegges ut ifra målområdene fra rammeplanen for aktivitetsskolen. Vi benytter oss av skolens nærområde, byens kulturelle tilbud og aktiviteter på skolens område.

Påmelding ved ferie/fridager

For å kunne benytte seg av AKS i skolens ferier og andre fridager sender vi ut påmeldingsskjema via portalen som må besvares innen en gitt frist, uavhengig om barnet skal komme eller ikke. Påmelding er bindende og vi bemanner etter antall påmeldte barn. 

Kjernetid

Kjernetiden er 09:00-15:00 for samtlige barn. Kjernetiden er det tidsrommet elevene skal være på AKS, grunnet felles aktiviteter som kan være utenfor skolens område.

Halvdagsplass

De barna som har halvdagsplass på Kjelsås aktivitetsskole, kan benytte seg to hele dager pr. uke i ferieklubbene. Det er ikke mulig å kjøpe eller overføre ekstra dager i ferieklubbene.

Unntak fra ferieklubber

AKS er stengt på helligdager (røde dager i kalenderen), samt jul- og nyttårsaften. Aktivitetsskolen har også stengt hele juli måned som er en betalingsfri måned.