Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådets hovedoppgave er å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser. 

Elevrådet består av én representant fra hver klasse på 4., 5., 6. og 7. trinn.

Miljøteamet står ansvarlig for oppfølging av elevrådet og gjennomføring av møter, tiltak og aktiviteter, med assisterende rektor Anne Skovly som overordnet ansvarlig.

Elevrådets hovedmål skoleåret 2022–2023

  • Elevrådet skal aktivt delta i å skape et godt skolemiljø ved å bringe frem medelevenes stemme og ønsker, samt arrangere aktiviteter for elevene på skolen.
  • Elevrådet har selv et ønske om en skolegårdskomité som har som oppgave å hente inn ønsker, søke støtte og bidra i gjennomføringen av eventuelle oppgraderinger i skolegården og leke-/utstyrslageret.