Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen

 • mandag, tirsdag, onsdag og fredag
  • kl. 07.30–08.30 og kl. 13.30–16.45
 • torsdag
  • kl. 07.30–09.45 og kl. 13.30–16.45 for 1. trinn
  • kl. 07.30–09.45 og kl. 14.45–16.45 for 2.–4. trinn

Unntak er juli måned, julaften, nyttårsaften og offentlige høytidsdager.

Heldagsplass/halvdagsplass

Heldagsplass

 • Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden og alle dager i skolens ferier.

Halvdagsplass

 • Halvdagsplass tilsvarer inntil 12 timer pr uke på AKS.
 • To hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke kjøpe eller overføre ekstra dager/enkelttimer på AKS fra andre uker/ferier).
 • Enkeltdager hvor skolen er stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene pr uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen har det kun 4 timer igjen resten av uken på AKS.

 

Regler og kriterier for søknad om halvdagsplass 

Se Vedtak om halvdagsplass.