Hovedseksjon

Lokal plan

AKS-figurer-gul

Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, og viser til hvordan Kjelsås AKS legger opp Aktivitetsskoletilbudet. Her kan dere også lese om alle aktivitetene vi tilbyr på Kjelsås AKS dette året, med innhold og læringsmål innenfor de ulike temaområdene

Lokal plan