Hovedseksjon

Skolens historie

Kjelsås skole 1917-1920

Den første skolen som lå på Kjelsås ble ferdig i 1881. Skolen var en tredelt skole med plass til 40 barn. Den var plassert i Kjelsåsveien 111 like ved dagens helse- og sosialsenter, og ble senere brukt til lærerbolig for ansatte på den nye Kjelsås skole (det vi i dag kaller Gamlebygget). I 1905  ble elevene, på grunn av skolesammenslåing, overført til nybygde Grefsen skole.

I 1914 ble det bestemt at en ny skole på Kjelsås skulle bygges og tomt ble kjøpt av Kjelsås gård. Arbeidet ble igangsatt høsten 1915 og i januar 1917 var skolen ferdig og ble tatt i bruk.

”Det var en januardag i 1917, i de dager da den første verdenskrig raste ute i Europa, at overlærer Ragnvald Storaa og hans lærerstab kunne ta i bruk den nye Kjelsås skole. Gamleskolen i Kjelsåsveien 111 var for lengst blitt for liten og avlegs. I over 10 år hadde barn fra Kjelsås skole måttet søke seg til Grefsen skole.” (Fra boken Kjelsås skole 1917-1967).

Barnetallet på den nye skolen var vel 200, men allerede etter tre år var antallet elever økt til hele 309. Skolen økte i elevantall og behovet for spesialrom ble prekær. Høsten 1933 ble skolen utvidet med en fløy til vaktmesterbolig, gymnastikksal, bad, tegnesal, sløydsal, skolekjøkken og tre vanlig klasserom.

Skolens elevantall steg raskt, og brakker ble satt opp før skolen fikk et nytt påbygg i 1959. Ca. 775 elever var det nå på skolen, og det var et stort behov for spesialrom og ny gymnastikkhall.

I 1979 fikk skolen en egen "ungdomskoleavdeling” med flere spesialrom i tillegg til samlingssal og ny hall.

I 1997, sammen med ny læreplan (L-97) og 6-åringenes inntog i skolen, ble Kjelsås en ren barneskole. Rehabiliteringsbehovet økte, og i 2007 ble en del av 59-bygget rehabilitert, og skolen fikk et skolelokale med fleksible romløsninger.

Kjelsås skole stod nå foran en ny epoke. Gamlebygget skulle rehabiliteres, deler av skolen rives og forhåpentligvis skulle vi flytte inn i nye skolelokaler høsten 2012.

I oktober 2010 pakket elever og ansatte "ut og ned skolen", og hele skolemiljøet flyttet over i paviljonger på Engebråten. I lokalene rett ved siden av Engebråten ungdomsskole, drev vi   skole i nesten 2 år.

I august 2012 startet vi skoleåret i nye flotte lokaler.

En barnehage har fått plass i gamlebyggets første etasje. I andre etasje er 1. og 2. klasse, og logoped er ”på toppen”.

Skolen har fått nytt bibliotek med fortellerrom, vi har spesialrom som naturfag, mat og helse, kunst og håndverk og en musikkavdeling med inngang til aula. Hallen har internasjonale mål og brukes av skoleelever og barnehagebarn på dagtid, mens idrettslaget disponerer den om ettermiddagen, på kveldstid og i helger.

Når dere går rundt, legg merke til det gamle undervisningsmateriellet som er utgangspunkt for dyrene, de eldste har fått farligere dyr satt i sammen med kulturhistorie. Biblioteket har plansjer av mer vitenskapelig art.

Til den store collagen i vestibylen har de skåret ut de vitenskapelige, skjematiske og nøytrale fremstillingene av en rekke dyr og planter fra klassiske tyske skoleplansjene tegnet av Gottlieb von Koch på slutten av 1800-tallet og senere revidert i 1950-60 årene.

Kunstnerne bak utsmykkingen heter Jon Gundersen og Elise Storsveen.

Tittel: Se og lær! Hemmeligheten ligger i gresset.

I skolegården har statuen av Mor Åse og Per Gynt kommet til sin rett. Det er her Per står og lyver for Mor Åse. Skulpturen er laget av Nina Sundbye. Den finnes i tre eksemplarer, hvor en er ved Ibsen museet i Skien og en i Sarpsborg.

Elefanten er laget av Richard Vogl som jobber på skolen. Mosaikkbitene er laget av tidligere elever ved skolen.

Kjelsås skoles beliggenhet innbyr til læring og kunnskap. Skolen ligger rett ved Teknisk museum, Akerselva med sitt kunstnermiljø, nær Maridalsvannet (byens drikkevann) og kun få minutters gange til Lillomarka.

Kommunikasjonsmessig er skolens beliggenhet et knutepunkt. Både trikk, tog og buss har stoppesteder i umiddelbar nærhet til skolen.