Hovedseksjon

FAU

FAU skal: 

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU ved Kjelsås skole bidrar med innspill til strategisk plan for skolen, til foreldremøter og har årlige oppgaver som 17. mai-arrangementet.

Styret

Leder
Odd Arild Skaflestad (5A), 458 67 782

Sekretær
Hilde Mari Haugen (3C), 404 53 825

Økonomiansvarlig
Gard Midtsund (4C), 473 30 717 

Styremedlemmer

Ellinor Caroline Johansson (2B)
Trude Kristin Hessen (5F)

Møteplan

Møtene er mandager kl. 19-21.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU