FAU

FAU skal: 

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU ved Kjelsås skole bidrar med innspill til strategisk plan for skolen, til foreldremøter og har årlige oppgaver som 17. mai-arrangementet.

Styret

Leder
Mari Gun Johnsrud, 917 06 798

Sekretær
Inga Staal Jenset, 988 53 440

Økonomiansvarlig
Fredrik Markhus, 922 46 424

Styremedlemmer
Evy Alsos, 468 16 661
Marie Sørli, 970 44 332

Felles e-postadresse
Kjelsas FAU styret

Møteplan

04.11: Helsesykepleier? 

02.12: Rektor serverer gløgg, elevrådet informerer om sitt arbeid 

06.01: Mobbeombudet

03.02: Rektor informerer om elevundersøkelsen og nasjonale prøver 

02.03: Rosa kompetanse 

30.03: Skoleledelsen informerer om aktivitetsplikt/aktivitetsplaner

04.05: Rektor oppsummerer skoleåret

 

Møtene er kl. 19-21 på skolens personalrom.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU