FAU

FAU er foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrerådet er alle foreldrene på skolen. Foreldrene i hver klasse/gruppe velger en representant til FAU.  

FAU skal

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU ved Kjelsås skole bidrar med innspill til strategisk plan for skolen, til foreldremøter og har årlige oppgaver som 17. mai-arrangementet.