FAU

FAU skal: 

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU ved Kjelsås skole bidrar med innspill til strategisk plan for skolen, til foreldremøter og har årlige oppgaver som 17. mai-arrangementet.

Styret

Leder
Mari Gun Johnsrud, 917 06 798

Sekretær
Inga Staal Jenset, 988 53 440

Økonomiansvarlig
Gard Midtsund, 473 30 717, 

Styremedlemmer

Hilde Mari Haugen, 404 53 825

Marie Sørli, 970 44 332

Felles e-postadresse
Kjelsas FAU styret

Møteplan

Møtene er kl. 19-21.

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU