Læringsstøttende aktiviteter

Elever med terninger

Kjelsås aktivitetsskole skal skoleåret 2021/2022 satse på et nytt prosjekt, der det læringsstøttende er i fokus. Vi har et team bestående av dyktige grunnskolelærerstudenter og en logopedstudent, som skal sørge for å tilby elevene på Kjelsås aktivitetsskole gode læringsstøttende aktiviteter. 
Aktivitetsskolen skal være en læringsarena som bidrar til elevens læring i bred forstand. AKS skal bidra til en en kreativ tilnærming til fag, og vi skal støtte oppunder skolens opplæring. AKS skal legge til rette for elevens livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling. Arbeidet med språk og de grunnleggende ferdighetene er sentralt på aktivitetsskolen. 

Læringsstøtte på AKS
I AKS vil eleven få tilbud om to læringsstøttende aktiviteter i uken. Mandager og onsdager. Gjennom faglig lek skal elevene utvikle sine faglige og sosiale ferdigheter. AKS skal støtte skolens arbeid med opplæring i fag, de grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, regne, muntlige -og digitale ferdigehetene), og planlegges i samarbeid med skolen. 

Hva er læringsstøttende aktiviteter?
En læringsstøttende aktivitet skal vektlegge mestringsopplevelser og motivasjon og i tillegg styrke de grunnleggende ferdighetene nevnt ovenfor. 
Dere kan lese mer om pedagogiske prinsipper og grunnleggende ferdigheter på side 12-17 i rammeplanen for aktivitetsskolen ved å trykke her.

Tid og sted:
Det er ikke påmelding til læringsstøttende aktiviteter, det er for alle. Vi holder til i klasserommene eller andre steder på skolen. Mandager og onsdager fra 14.00-15.00

Ansatte i læringsteamet

Teamleder: Marcus Langørgen
Grunnskolelærerstudent 1.-7.trinn 

Miljøarbeider 1.-2.trinn: Stine Emilie Andreassen (slutter 30.sept).

Miljøarbeider 1.-2.trinn: Ingrid Haugane Riiser
Grunnskolelærerstudent 5.-10-trinn

Miljøarbeider 3.-4.trinn: Emilie Nancy Eiken
Lektorstudent