Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Jente i klasserom

Læringsstøtte på AKS
I AKS vil elevene få tilbud om læringsstøttende aktiviteter gjennom lek og kurs. Gjennom faglig lek skal elevene utvikle sine faglige og sosiale ferdigheter. AKS skal støtte skolens arbeid med opplæring i fag, de grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, regne og muntlige og digitale ferdigheter), og planlegges i samarbeid med skolen. 

Hva er læringsstøttende aktiviteter?
En læringsstøttende aktivitet skal vektlegge mestringsopplevelser og motivasjon og i tillegg styrke de grunnleggende ferdighetene nevnt ovenfor. 
Dere kan lese mer om pedagogiske prinsipper og grunnleggende ferdigheter på sidene 12–17 i rammeplanen for aktivitetsskolen.