Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringsloven paragraf 9a). Skolemiljøutvalget har ikke vedtakskompetanse.

Stortinget vedtok 08.06.2005 at det skal være skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler og videregående skoler. Utvalget skal bestå av representanter fra foreldreutvalget (FAU), fra elevene, ansatte, ledelsen og kommunen (politisk valgte rep.). Foreldre og elever skal være i flertall. Oppnevningsperioden gjelder for et år for elever og foreldre, for ledelse og ansatte to år og fire år for kommunale representanter.

Det er opp til hvert enkelt skolemiljøutvalg hvor ofte skolemiljøutvalget skal møtes.

Skolemiljøutvalget på Kjelsås består av:

  • Elevrådets representanter
  • FAUs representanter (fra trivselsgruppen i FAU)
  • Lærernes representant
  • Ledelsens representant
  • Politisk representant


Melde inn saker: 

Saker til skolemiljøutvalget meldes rektor Henriette Randsborg.