Hovedseksjon

Om aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Om AKS på Kjelsås

Kjelsås aktivitetsskole skal være en alternativ læringsarena som understøtter skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Barna skal få nye opplevelser og erfaringer, oppleve mestring, få sosial trening, stifte nye vennskap og ikke minst ha det gøy!

Vi kan tilby et trygt og godt sted for alle barna og ser til at alle barnas ulike behov blir møtt. Kjelsås aktivitetsskole jobber for å understøtte skolens arbeid ved å ha læringsstøttende aktiviteter. Vi jobber med læring gjennom lek, og har fokus på både faglig og sosial læring.

Rammeplan

Rammeplanen skal gi retning for innhold og organisering av aktivitetsskolen. Det er et overordnet mål at elever og foresatte gjennom samordning av skole, aktivitetsskole, leksehjelp og fritid opplever at tilbudet legger til rette for og støtter opp om den enkelte elevs læring og utvikling.

Aktivitetsskolen skal være preget av struktur og forutsigbarhet. En halvårsplan med aktiviteter vil være tilgjengelig for alle foresatte og barn ved Kjelsås aktivitetsskole. 

Aktivitetsskolens temaområder

I Aktivitetsskolen skal det legges til rette for planlagte og organiserte aktiviteter gjennom ulike læringsmetoder. Det er utarbeidet en rammeplan med fire temaområder:

  • Natur, miljø & bærekraftig utvikling.
  • Kunst, kultur & kreativitet.
  • Fysisk aktivitet. 
  • Mat & helse.