Driftsstyret

Lederen og nestlederen for elevrådet kan delta, men de har ikke stemmerett. Rektor er sekretær for Driftsstyret. Det er byråden for kultur og utdanning som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene. Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

Medlemmer

Driftsstyreleder, foreldrerepresentant 

Leif Jørgen Gjerde

Foreldrerepresentant 
Fredrik Markhus

Fast politisk representant 
Eli Voksø

Fast politisk representant
Lourdes Saint-Pasteur

Fast politisk representant
Siri Bøgh

Lærer, ansattes representant 
Anne Berthe Sønning

Lærer, ansattes representant 
Kittil Paalgard

 

I tillegg møter: 

Leder for Aktivitetsskolen
André Almstrøm

Assisterende rektor, Kjelsås skole 
Anne Skovly

Rektor, Kjelsås skole, sekretær
Mette Rasmussen

 

De informerer og har sekretariatfunksjon, men ikke stemmerett.