Hovedseksjon

Driftsstyret

Lederen og nestlederen for elevrådet kan delta, men de har ikke stemmerett. Rektor er sekretær for Driftsstyret. Det er byråden for kultur og utdanning som oppnevner representantene etter innstilling fra de ulike gruppene. Organiseringen av Driftsstyrets arbeid er hjemlet i "Reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæring".

Medlemmer

Driftsstyreleder, foreldrerepresentant 
Fredrik Markhus

Foreldrerepresentant 
Gard Midtsund

Fast politisk representant 
Borgar Aamaas (V)

Fast politisk representant
Randi Kiil (SV)

Fast politisk representant
Sidsel Kjeldaas Salte (H)

Lærer, ansattes representant 
Cameron Douglas Hjelmstad

Lærer, ansattes representant 
Kittil Paalgard

 

I tillegg møter: 

Leder for Aktivitetsskolen
André Almstrøm

Assisterende rektor, Kjelsås skole 
Anne Skovly

Rektor, Kjelsås skole, sekretær
Henriette Randsborg

 

De informerer og har sekretariatfunksjon, men ikke stemmerett.