Ledelse og ansatte

Administrasjon og ledelse

Kontoret

Åpent kl. 08.00–15.30
postmottak@osloskolen.no, skriv "Kjelsås skole" i emnefeltet.
23 39 21 00

Rektor
Henriette Randsborg, 906 07 464

Assisterende rektor og avdelingsleder 6. og 7. trinn
Anne Skovly, 480 02 866

Avdelingsleder 4. og 5. trinn
Anne Skovly, 480 02 866 (midl. avd.leder 5. trinn)
Annveig Ormøy Træthaug, 926 57 795 (midl. avd.leder 4. trinn)

Avdelingsleder 3. trinn, S-avdelingen og spesialundervisning
Annveig Ormøy Træthaug, 926 57 795

Avdelingsleder 1. og 2. trinn
Anne Kari Vik, 411 07 188

Prosjektleder for digital satsning
Bjørn Tore Nilsen

Kontorleder
Victoria Hellstad23 39 21 00

Konsulent
Daljeet Kaur, 23 39 21 00 

Konsulent
Håkon Ramskjær Robak, 23 39 21 00

Webredaktør og IKT-leder
Hanne Mathisen, 919 18 671 

Driftsleder
Jerome Alary, 995 16 276 

AKS-leder
André Almstrøm, 974 64 379

1. trinn

1A: Pia Emilie Ruud Gilbert, 908 72 447
1B: Bente Botnedal, 997 16 429
1C: Christine Bjørlo Johannessen, 991 50 823
1D: Peter Wivestad, 948 62 234
1E: Else Pedersen, 930 53 192 

2. trinn

2A: Daghild Olavsrud Anthonsen, 916 21 671 
2B: Hanne Bakkeli, 454 82 063
2C: Marit Skiaker Nilsen, 924 47 026
2D: Ingrid Prestegården, 912 41 434 
2E: Marianne Sletaune, 948 61 379

3. trinn

3A: Kristine Opsahl, 979 72 487
3B: Silje Bergerud Dyrli, 934 90 420
3C: Eirin Agledahl Otterstad, 901 59 014
3D: Ingrid Aksnes Martinsen
3E: Kenneth Andsem Jul-Larsen, 917 20 394

4. trinn

4A: Aida Zulic, 911 44 297
4B: Guro Flatekval
4C: Kaja Maarud
4D: Jan Bjørge Wangen, 415 05 454
4E: Karen Marie Kråkenes, 992 46 130

5. trinn

5A: Stine Lerud, 412 08 354
5B: Stian Rognhaug, 924 90 979
5C: Marte Tangen, 958 14 626 
5D: Heidi Johansen, 413 06 887
5E: Beate Bjørn-Nilsen, 976 85 420
5F: Herman Wiedsvang Zondag, 948 69 125

6. trinn

6A: Martin Melbø, 991 08 442
6B: Per Espen Lindås Johansen, 916 80 691
6C: Vilde Stokke Skjeggestad, 902 25 904
6D: David Rindal Opsal, 904 78 430
6E: Astrid Hofsmarken, 906 82 297
6F: Amar Canovic, 948 81 254

7. trinn

7A: Cato Johansen, 911 97 808
7B: Trude Løsseth Odde, 936 31 497
7C: Eirik Flatejord, 902 65 944
7D: Trine Bauge
7E: Cameron Hjelmstad, 904 01 752
7F: Lars Hage, 975 17 808

S-klassen

Faglærere

Idar Wichne
Kirsten Haugunn, 905 92 823
(kroppsøvingslærer)
Kittil Paalgard, 934 14 830
(kunst og håndverkslærer)
Mari Narum
Marianne Walde, 938 01 999
(kunst og håndverkslærer)
Nina Standal Opsahl
(leselærer)
Roger Lie, 954 19 860
(kroppsøvings- og samfunnsfagslærer)
Sigve Nedrebø, 906 89 271
(kroppsøvingslærer)
Sirill Ramberg Sørensen, 902 24 463
(leselærer)
Torkel Skaug

Bibliotekar