Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjon og ledelse

Kontoret
Åpent kl. 08.00–15.30
postmottak.kjelsas@osloskolen.no
23 39 21 00

Rektor
Henriette Randsborg, 906 07 464

Assisterende rektor og avdelingsleder 7. trinn
Anne Skovly, 480 02 866

Avdelingsleder 5.–6. trinn
Anette Gjeruldsen, 982 80 272

Avdelingsleder 3.–4. trinn
Bjørn Tore Nilsen, 924 84 487

Avdelingsleder 1.–2. trinn
Anne Kari Vik, 411 07 188

Avdelingsleder S-klassen og spesialundervisning
Ann Cathrin Edvardsen Handegård, 980 37 477

Avdelingsleder AKS
Sara Mathisen, 900 78 167

Sosiallærer
Helle Breger, 908 84 999

Kontorleder
Victoria Hellstad23 39 21 00

Konsulent
Daljeet Kaur, 23 39 21 00 

Konsulent
Monika Krupa, 23 39 21 00

Webredaktør og IKT-leder
Hanne Mathisen, 919 18 671 

Driftsleder
Jerome Alary, 995 16 276 

 

1. trinn

2. trinn

2A: Mari Narum, 900 75 287
2B: Malene Juul, 971 74 239
2C: Kristine Opsahl, 979 72 487
2D: Daghild Olavsrud Anthonsen, 916 21 671 
2E: Tine Garseg, 948 62 234

3. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

7A: Stine Lerud, 412 08 354
7B: Stian Rognhaug
7C: Marte Tangen, 958 14 626 
7D: Heidi Johansen, 413 06 887
7E: Eirik Flatejord, 902 65 944
7F: Amar Canovic, 908 31 237

Faglærere

Bente Botnedal, 997 16 429
(leselærer)
Guro Flatekval
Kirsten Haugunn, 905 92 823
(kroppsøvingslærer)
Kittil Paalgard, 934 14 830
(kunst og håndverkslærer)
Marianne Walde, 938 01 999
(kunst og håndverkslærer)
Nina Standal Opsahl
(leselærer)
Roger Lie
Sigve Nedrebø, 906 89 271
(kroppsøvingslærer)

Spesialpedagogisk team

Ane Thune Øritsland (1.–2. trinn)
Fnann Daniel Solomon (3.–4. trinn)
Fredrikke Blem Lindstrøm (1.–2. trinn), 975 62 286
Glenn Rune Dybå (7. trinn)
Inga Lade Gjørvad (5.–6. trinn)
Ingrid Eide Juvik
Kine Ask (5.–6. trinn)
Randi Moe (3.–4. trinn), 952 15 297
Stine Wilberg Fadnes

Miljøteam

Kahina Qvale, 468 33 986
Thea Hamang, 468 33 986

Bibliotekar