Ledelse og ansatte

Administrasjon og ledelse

Kontoret

Åpent kl. 08.00–15.30
postmottak@ude.oslo.kommune.no, skriv "Kjelsås skole" i emnefeltet.
23 39 21 00

Rektor
Mette Rasmussen, 408 70 022

Assisterende rektor og avdelingsleder 6. og 7. trinn
Anne Skovly, 480 02 866

Avdelingsleder 3., 4. og 5. trinn
Petter Furvann, 920 27 940

Avdelingsleder 1. og 2. trinn
Anne Kari Vik, 411 07 188

Avdelingsleder spesialundervisning og S-avdelingen
Annveig Ormøy Træthaug, 926 57 795

Konsulent
Daljeet Kaur, 23 39 21 00 

Kontormedarbeider
Håkon Ramskjær Robak, 23 39 21 00

Webredaktør og IKT-ansvarlig
Hanne Mathisen, 919 18 671 

Driftsleder
Jerome Alary, 995 16 276 

AKS-leder
André Almstrøm, 974 64 379

1. trinn

1A: Kristine Opsahl, 979 72 487

1B: Silje Bergerud Dyrli, 934 90 420

1C: Else Pedersen, 930 53 192 

1D: Nina Standal Opsahl, 908 45 800

1E: Pia Emilie Ruud Gilbert, 908 72 447

2. trinn

2A: Stine Wilson Nordby, 977 63 917

2B: Christine Bjørlo Johannessen, 991 50 823

2C: Aida Zulic, 908 01 528

2D: Bente Botnedal, 902 94 521

3. trinn

3A: Stine Lerud, 412 08 354

3B: Julie Sæther, 905 34 586

3C: Ingrid Prestegården, 912 41 434

3D:Turid Wæhre, 917 39 265

3E: Sirill Ramberg Sørensen, 902 24 463 

3F: Kenneth Andsem Jul-Larsen, 917 20 394

4. trinn

4A: Martin Melbø, 991 08 442

4B: Eirin Agledahl Otterstad, 901 59 014
       Fridtjof Faller, 468 45 015

4C: Daghild Olavsrud Anthonsen, 916 21 671

4D: David Rindal Opsal, 904 78 430

4E: Ingrid Toftemo Arneson948 64 547

4F: Lars Hage, 975 17 808

5. trinn

5A: Cato Johansen, 911 97 808

5B: Trude Løsseth Odde, 936 31 497

5C: Eirik Flatejord, 902 65 944

5D: Kristin Hardang Thorset
       948 72 985

5E: Hanne Sørensen, 902 87 164

5F: Glenn Rune Dybå, 918 53 204
      

6. trinn

6A: Heidi Johansen, 413 06 887  

6B: Jan Bjørge Wangen, 415 05 454

6C: Jenny Landsverk, 481 28 512

6D: Marte Tangen, 958 14 626

6E: Oda Marie Skancke, 932 69 594    

6F: Ragnhild Njærheim, 402 85 251

7. trinn

7A: Vilde Stokke Skjeggestad, 902 25 904

7B: Cameron Hjelmstad, 904 01 752

7C: Beate Bjørn-Nilsen, 918 45 622  

7D: Roger Lie, 954 19 860

7E: Ingerd Wennemo, 917 14 441

7F: Astrid Hofsmarken, 906 82 297

S-klassen

Klassetelefon, 906 99 716

Arthur Oltramari, 484 43 629

Caileigh Derksen, 949 76 437

Laurence (Lollo) Le-Gal, 974 68 952

Martine Jensen, 924 95 405

Faglærere

Hege Janita Haukenes

Kirsten Haugunn, 905 92 823

Kittil Paalgard, 934 14 830

Marianne Walde, 938 01 999

Mikdad Cedra, 907 09 742

Sigve Nedrebø, 906 89 271

Sonia Lorenzo Bermejo, 911 72 342 

Stian Rognhaug, 924 90 979

Spesialpedagoger

Ane Bråttvik Jonas, 958 83 474

Anniken Olimb Myhre, 911 70 921

Fredrikke Blem Lindstrøm, 975 62 286

Helle Breger, 908 84 999

Ida Ørbekk , 906 85 213

Kine Ask, 952 78 655

Maria Holm Ellingsen, 916 39 475

Matias Knutsen, 913 64 172

Randi Moe, 952 15 297

Bibliotekar