Hovedseksjon

Kurskataloger

AKS-figurer-blå

Her finner du viktig informasjon om kurstilbudet på Kjelsås aktivitetsskole. Til høyre i margen finner du kurskatalogene på 1.–4.trinn.