Rutiner

Beskjeder

  • Beskjeder fra foresatte om vennegrupper, være med hverandre hjem (beskjed fra foresatte til begge barna), tider vi skal sende barna hjem på (hele/halve time), spilletider og lignende ønsker vi skal bli sendt skriftlig på e-post til baseleder innen kl. 12.30 samme dag.
  • Dagsaktuelle enkeltbeskjeder kan sendes på SMS til basetelefonen.

Henting på AKS / Inn- og utkrysning

  • Av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi til enhver tid å ha oversikt over hvem som er på AKS og ikke. Ved overgang skole/aktivitetsskole vil en ansatt fra AKS ta et opprop og krysse inn alle barn som går på AKS. Hver base har én ansvarlig for krysselisten. Når barna går hjem eller hentes, skal en voksen på AKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn- og utkryssing.
  • Foresatte som henter barna sine på AKS, må selv komme inn og hente og gi beskjed til den som er ansvarlig på krysselisten.
  • Både personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene.

NB: AKS har ikke ansvaret for barna før innkryssing eller etter utkryssing.