Hovedseksjon

Beskjeder og henterutiner

AKS logo rosa

Beskjeder

Beskjeder fra foresatte om vennegrupper, være med hverandre hjem (beskjed fra foresatte til begge barna), tider vi skal sende barna hjem på (hele/halve time), spilletider, dagsaktuelle enkeltbeskjeder og lignende ønsker vi skal bli sendt skriftlig på e-post til baseleder innen kl. 12.00  samme dag. 

 

Henting på AKS / inn- og utkrysning

Av sikkerhetsmessige grunner ønsker vi til enhver tid å ha oversikt over hvem som er på AKS og ikke. Ved overgang skole/aktivitetsskole vil en ansatt fra AKS ta et opprop og krysse inn alle barn som går på AKS. Hver base har én ansvarlig for krysselisten. Når barna går hjem eller hentes, skal en ansatt på AKS alltid ha beskjed og krysse barnet ut. Det er kun personalet på AKS som skal foreta inn- og utkryssing. Både personalet og foresatte har ansvaret for at barna gjøres kjent med disse rutinene.