Vedtak om deltidsplass

Følgende har blitt vedtatt i Driftsstyret ved Kjelsås skole:

"Vedtak: Ved ønske om halvdagsplass, kan dette søkes om innen 1. mai og 1. november. Vedtaket gjelder fra høsten 2012." 

  • Fristen 1. mai gjelder med virkning fra 1. august (høstsemesteret).
  • Fristen 1. november gjelder med virkning fra 1. januar (vårsemesteret).
  • Halvtidsplass kan når som helst gjøres om til heltidsplass. 

Du søker kun deltidsplass for barnet ditt dersom du ønsker å endre fra heltidsplass. Om barnet ditt allerede har deltidsplass, løper den til oppsigelse eller til barnet går ut av 4. trinn. Det samme gjelder for heltidsplass. 

For endring av plass, fyll ut elektronisk skjema på Oslo kommunes sider.


Les mer om heltidsplass og deltidsplass på Oslo kommunes nettsider