Hovedseksjon

Heltidsplass/deltidsplass

Rammer ulike plasser AKS

Heltidsplass

Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden.

 

Deltidsplass

Deltidsplass tilsvarer inntil 12 timer pr. uke på AKS.

2 hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke "spare opp" dager på AKS fra andre uker/ferier).

Dersom foresatte ønsker å endre oppholdstiden fra heltidsplass til deltidsplass, må dere søke om dette.

 

Endring av plass 

Denne endringen gjøres kun to ganger i året, ved starten av hvert semester.

  • Ved endring fra og med 1. august er søknadsfristen 30. juni.
  • Ved endring fra og med 1. januar er søknadsfristen 30. november.

Ved søknad om endring av oppholdstid benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heltids- og deltidssplass på Oslo kommunes nettsider.

Man kan når som helst endre fra deltidsplass til heltidsplass.

 

Kjøp av utvidet tid

Det er mulig å søke om kjøp av utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass. Dette gjelder ikke de som har gratis deltidsplass. Vennligst benytt søknadsskjema for kjøp av utvidet tid.

Informasjon