Vedtak om halvdagsplass

Følgende har blitt vedtatt i Driftsstyret ved Kjelsås skole:

"Vedtak: Ved ønske om halvdagsplass, kan dette søkes om innen 1. mai og 1. november. Vedtaket gjelder fra høsten 2012." 

  • Fristen 1. mai gjelder med virkning fra 1. august (høstsemesteret).
  • Fristen 1. november gjelder med virkning fra 1. januar (vårsemesteret).
  • Halvdagsplass kan når som helst gjøres om til heldagsplass. 

Du søker kun halvdagsplass for barnet ditt dersom du ønsker å endre fra heldagsplass. Om barnet ditt allerede har halvdagsplass, løper den til oppsigelse eller til barnet går ut av 4. trinn. Det samme gjelder for heldagsplass. 

For endring av plass, benytt én av følgende muligheter:


Les mer om heldagsplass og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider