Heltidsplass / deltidsplass

AKS

Heldagsplass

  • Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden og alle dager i skolens ferier.

Halvdagsplass

  • Halvdagsplass tilsvarer inntil 12 timer pr uke på AKS.

  • To hele dager pr. uke i ferier (man kan ikke kjøpe eller overføre ekstra dager/enkelttimer på AKS fra andre uker/ferier).
  • Enkeltdager hvor skolen er stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene pr uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen har det kun 4 timer igjen resten av uken på AKS.

Vedtak om deltidsplass:

Med behov for forutsigbarhet, ønskes det fra Aktivitetsskolens side at søknad om deltidsplass begrenses til to ganger pr. år, november og mai.

Følgende har blitt vedtatt i Driftsstyret ved Kjelsås skole:

"Vedtak: Ved ønske om halvdagsplass, kan dette søkes om innen 1. mai og 1. november. Vedtaket gjelder fra høsten 2012." 

  • Fristen 1. mai gjelder med virkning fra 1. august (høstsemesteret).
  • Fristen 1. november gjelder med virkning fra 1. januar (vårsemesteret).
  • Halvtidsplass kan når som helst gjøres om til heltidsplass. 

Du søker kun deltidsplass for barnet ditt dersom du ønsker å endre fra heltidsplass. Om barnet ditt allerede har deltidsplass, løper den til oppsigelse eller til barnet går ut av 4. trinn. Det samme gjelder for heltidsplass. 

For endring av plass, fyll ut elektronisk skjemapå Oslo kommunes sider.


Kjøp av utvidet tid:

Etter ny forskrift er det mulig å kjøpe utvidet tid på AKS. Dette gjelder ikke 1. trinn.
Det ligger informasjon om dette til høyre i margen.