Hovedseksjon

Miljøteam

Ansatte

Miljøteamet på Kjelsås skole består av to miljøterapeuter, Thea og Kahina, som er utdannet barnevernspedagog og sosionom.

Miljøteamets formål

Miljøteamet, skal sammen med lærere, ansatte og ledelse, se alle elevene og bidra til en inkluderende skole hvor alle skal kjenne at "her hører jeg til". Hovedfokuset til miljøteamet er:

  • å være synlige aktører ute i miljøet på skolen
  • å arbeide for elevenes psykososiale miljø, forebyggende og via tiltak på gruppe- og systemnivå. I enkelte tilfeller også på individnivå. 
  • å samarbeide tett med lærere, ansatte, ledelse og foresatte 

Årshjul i sosial kompetanse

Miljøteamet har utarbeidet et årshjul og en årsplan i sosial kompetanse som gjelder for hele skolen. Målene vil stå på elevenes ukeplaner. Foreldrene vil få tilsendt en skolemelding i starten av hver periode med informasjon og innspill til hvordan målene kan implementeres hjemme.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

3., 4. og 5. trinn:
Thea, 468 33 986

5., 6. og 7. trinn:
Kahina, 908 31 237