Hovedseksjon

Vår profil

Skolen ble grunnlagt i 1917 og har siden gjennomgått flere på- og ombygginger. Skolebygget har moderne undervisningslokaler som stimulerer til fleksibel organisering av elevene.

Tilpasset opplæring og samarbeid om elevene er sentralt. Trinnene jobber tett sammen med ressursteam og avdeling for barn med autisme. 

Visjon: "Vi spår ikke om elevenes framtid - vi jobber for den!"

Å utvikle skolens praksis og elevens læring er et kontinuerlig arbeid. Vi jobber systematisk for å sikre den best mulige undervisningen og vurderingen i klasserommene. Vi samarbeider om innholdet i undervisningen og jobber for å bevisstgjøre elevene på progresjon og mestring i eget læringsarbeid.   

Engasjert foreldregruppe

Vi jobber sammen med en engasjert foreldregruppe om alle elevenes trivsel og læring. Gjennom tett samarbeid mellom lærerne og klasser på hvert trinn, skal alle elevene ha mange trygge voksne og barn de kan støtte seg på i skolehverdagen.     

Gjennom helhetlig trening i sosial kompetanse skal vi ruste elevene til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.     

Vi bruker marka og nærområdet aktivt som læringsarenaer for å styrke nysgjerrighet og lærelyst.

Spesialklasse for elever med autisme

Informasjon om spesialklassen (S-klassen) (PDF, 0,2 MB)