Endring av plass på AKS

AKS logo grønn

Ved bytte fra heltids- til deltidsplass, vil den nye plassen være gjeldende fra 01.01.2022.

Ved spørsmål, ta kontakt med Victoria Hellstad, e-post: Victoria.hellstad@osloskolen.no

Lenke til Oslo kommunes side Heltidsplass eller deltidsplass.