Forslag til nye takster for AKS

AKS logo rosa

Her finner du en oversikt over foreslåtte takster på AKS for 2022, samt inntektsgrenser fra og med 01.05.2021.

Skjermbilde 2021-11-03 kl. 13.00.46.png

Kost er innberegnet i tallene for oppholdsbetalingen for heltidsplass og deltidsplass. Det betales ikke for kost for gratis kjernetid.

Foresatte til barn på 1.–4.trinn skal ikke betale mer enn 6 % av husholdningens samlede inntekt. Dette er en statlig ordning. Inntektsgrensen for 2022 er kr 604 817.

IST Everyday er lagt til rette for at foresatte skal få den mest gunstige oppholdsbetalingen av de to ordningene.