Påmelding til høstklubben på AKS

Høstklubben

Hei alle foresatte på AKS!

Her kommer nok en påmelding jeg må be dere om å fylle ut. Denne gangen gjelder det Høstklubben i uke 40, 4.-8. oktober.

Åpningstiden er kl 07:30-16:30. Kjernetiden for samtlige barn er kl 09:00-15:00 og er det tidsrommet barna må være på AKS grunnet aktiviteter som kan være utenfor skolens område. Minner om at barn med deltidsplass kan bruke 2 hele dager.

 

Påmeldingsfrist for Høstklubben er søndag 12.09.21 kl 23:45.

Svarskjemaet stenger for innsending etter denne fristen og det vil ikke være mulig å melde på barna etter dette. 

Det er viktig at dere svarer på skjemaet selv om barnet deres ikke skal komme på Høstklubben, slik at jeg kan bemanne riktig etter antall barn som kommer.

 

Påmelding 1.trinn
Påmelding 2.trinn
Påmelding 3.trinn
Påmelding 4.trinn

 

 

1.trinn 

2.trinn 

3.trinn 

4.trinn 

Mandag 

Aktiviteter på skolen 

Tur 

Aktivitetsdag 

Suppe 

Tirsdag 

Tur til Langsetløkka 

Aktivitetsdag 

Sykkeltur 

Sykkeltur 

Onsdag 

Grønnsakssuppe 

Aktiviteter på skolen 

Tur 

Aktivitetsdag 

Torsdag 

Aktivitetsdag hallen/ute 

Kino 

Suppe 

Tur 

Fredag 

Kino i klasserommene 

Suppe 

Kino 

Kino 

Opple

 

 

 

 

gg for