Jubileumsuke – Kjelsås skole 100 år

Lenke til programmet.