Har du lyst til å snakke med noen?

Ugler

Når tilværelsen blir snudd på hodet, kan det være fint å ha noen å snakke med. Vi på Kjelsås skole har en hjelpetelefon for våre elever som har lyst til å snakke litt. Vi kaller den "Hjertetelefonen". Vi håper også foresatte som vil ta en prate med oss, ringer til hjertelefonen.

Ane er tilgjengelig på mobilnr. 958 83 474 og Aud på mobilnr. 981 10 491 mellom kl. 10-14. Ane kan også treffes på e-post ane.jonas@osloskolen.no

Dere kan også kontakte kontaktlærerne på telefon, sms eller e-post.

 

Det er flere andre hjelpelinjer er tilgjenglige:

Barnevernvakten i Oslo
Barnevernvakten er døgnåpent og på jobb for å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Våre ansatte er på jobb og klare til å håndtere akuttsaker.
tlf: 404 72 777
E-post: barnevernvakten@bfe.oslo.kommune.no

Alarmtelefonen 116 111
SMS 47 71 61 11
E-post: alarm@116111.no
Tlf. fra utlandet: +47 95 41 17 55

Nødnummer for barn og unge
Åpningstider kl.15.00-08.00
På grunn av samfunnssituasjonen for tiden er nå alarmtelefonen døgnåpen for barn, unge og voksne.

Kors på halsen
Tlf: 800 333 21
Chat: https://korspaahalsen.rodekors.no/
Mandag-fredag kl.14.00-22.00
Mental helse hjelpetelefon 116 123
Døgnåpen

Kirkens SOS
Døgnåpen telefon 22 40 00 40 hvor du møter et lyttende medmenneske når du er i krise. Kirkens SOS har også en meldingstjeneste der du får svar innen 24 timer og en chattetjenesten. Alt er anonymt, og alle er velkomne.

RUStelefonen
Landsdekkende informasjonstjeneste hvor du anonymt kan ta kontakt via telefon 08588, chat eller spørreskjema hvis du lurer på noe om rusmidler eller rusproblematikk.

BARsnakk
En chattetjeneste for deg som har en mor eller en far (eller andre du bryr deg om) med rusproblemer. De frivillige som jobber der sitter klare for å prate med deg hver mandag og tirsdag fra 17.00 til 20.00. Du er anonym når du chatter på BARsnakk.

Informasjonskanal til ungdom:
www.ung.no
Gir informasjon om rettigheter, muligheter og plikter for barn og ungdom. Muligheter for å sende inn anonyme spørsmål.