Ny kursperiode på AKS

Forskjellige skoleelementer

Her kommer en oversikt over de kursene vi kan tilby denne kursperioden. Det er viktig at dere ser på kurstilbudet sammen med barna, og finner kurs de er motiverte til å være med på. Av erfaring er barna mer motiverte til å delta på noe de har valgt selv. Kursene holdes innad i trinnene. Kurskatalogen og info om de forskjellige kursene kan dere se i margen til høyre. 

 

De barna som ikke meldes på noe, vil bli plassert på kurset AKS Pluss.

Kursene vil være på tirsdager og fredager, fra kl. 14:15-15:30. For at barna skal få mest mulig utbytte av kursene er det fint hvis de kan sendes/hentes før eller etter kurstidene. Vi tar så klart hensyn til spilletimer ol. og sender barna på disse i riktig tid.

 

Kursperiodene er som følgende:

Kursene varer i to/tre måneder, og vil rullere slik at alle får mulighet til å bli med på de kursene de ønsker.

Første kursperiode: september–oktober
Andre kursperiode: november–desember
Tredje kursperiode: januar–mars
Fjerde kursperiode: april–juni

 

1.trinn:
Denne kursperioden har 1.trinn en annen ordning for kursene /påmelding. Foresatte bes derfor om å se mail fra baseleder Sara Mathisen.