Anleggsarbeider

Sporveien

Oppgraderingen av Grefsenveien på strekningen mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass foregår med Sporveien som byggherre. Vi vil med dette informere om at prosjektet fra og med mandag 19. august skal i gang med byggearbeider i krysset Kjelsåsveien x Midtoddveien («Prix-krysset»).

Arbeidene går i korthet ut på å koble sammen trikkeskinnene og ferdiggjøre krysset i begge kjøreretninger. Det er planlagt å sluttføre arbeidene i løpet av to uker, det vil si innen utgangen av august. Arbeidet vil pågå på hverdager fra morgenen av, og med lange arbeidsdager og kan hende kvelder. Byggearbeidene vil i noen grad påvirke bilister, syklister og gående – se skilting i området.

Sporveien vil sørge for å sikre anleggsområdet med byggegjerder. Det vil være trafikkvakter tilstede i Prix-krysset mens anleggsarbeidene pågår.

Del gjerne denne informasjonen på deres hjemmesider og/eller via annen informasjon som elever og foresatte får i forbindelse med skolestart. For mer informasjon om arbeidene i Grefsenveien henviser vi til nettsiden www.fremtidensbyreise.no

Informasjonssiden for Grefsenveien ligger til info her:
https://www.fremtidensbyreise.no/trikkeprogrammet/prosjekter/prosjekt/3024922/grefsenveien


Vil også informere om at det sendes ut jevnlige nyhetsbrev om fremdriften i prosjektet, som man kan motta ved å registrere sin e-postadresse her: https://sporveien.us16.list-manage.com/subscribe?u=5f9c8744b891bb4125c9688f2&id=c3c2311bcd